El meu AJUNTAMENT

TitreEl meu AJUNTAMENT
DescriptionDocument creat per treballar el projecte escolar "EL MEU AJUNTAMENT". Es presenten diferents activitats de retallar i enganxar relacionades amb: - On està l'Ajuntament (municipi). - Qui treballa a l'Ajuntament ( destacant: alcaldia, regidoria d'esports, de cultura, d'educació i de medi ambient). - Quina feina fan els regidors i les regidores (s'han d'utilitzar fotografies reals del municipi de l'alumnat). Aquest document ens permet aprofundir sobre el municipi i l'ajuntament de l'alumnat ja que s'adapta a cada context. Per obtenir un aprenentatge més significatiu, les imatges es poden cercar conjuntament amb els i les alumnes.

Pictofacile a besoin de vous !

Nous souhaitons maintenir cet outil accessible et gratuit pour tous ceux qui en ont besoin, sans exception.
Mais pour y parvenir, nous avons besoin de votre soutien financier pour continuer à rendre ce site accessible à tous.
En donnant à Pictofacile, vous soutenez une cause importante qui permettra aux personnes ayant des difficultés de communication de mieux s'exprimer et de vivre leur vie de manière plus indépendante et épanouissante. Votre contribution aidera également à élargir l'accès à cet outil à toutes les personnes, indépendamment de leur niveau de revenu.
Ensemble, nous pouvons faire une différence !