Cette ressource n'est pas disponible dans votre langue de préférence

Mais d'autres sont peut-être disponibles ! Cliquez sur le bouton de droite et sélectionnez celle qui vous conviendrait le mieux.

M'ha vingut la regla.

És un procés que mostra els passos a seguir quan t’ha vingut la menstruació, i has de posar-te una compresa o canviar-te-la per una altra nova. Va dirigit pel col·lectiu de dones amb diversitat funcional intel·lectual.

M'ha vingut la regla.