Cette ressource n'est pas disponible dans votre langue de préférence

Mais d'autres sont peut-être disponibles ! Cliquez sur le bouton de droite et sélectionnez celle qui vous conviendrait le mieux.

Exemple genèric de llibre de comunicació amb vocabulari CACE

Adaptacions dell exemple de llibre de comunicació amb vocabulari CACE (http://www.utac.cat/descarregues/cace-utac) elaborat per la Unitat de Tècniques augmentatives de Communicació - UTAC. L'objectiu d'aquest exemple és ajudar a construir llibres de comunicació personalitzats, de manera que es pot modificar tot el que sigui necessari per adequar-lo a les aficions i necessitats comunicatives de cada persona, canviant el que calgui, eliminant i afegint el vocabulari adequat. Hem d'adequar tant el contingut com la forma, depenent de cada persona. Per exemple, les dimensions de les fulles poden variar de mitjana fulla, quartilla o foli. Hi ha espais dedicats a incloure fotografies de les persones properes. El llibre de comunicació resultant pot ser una eina útil per ajudar a evocar les paraules i facilitar la comunicació oral i / o amb l'ajuda de pictogrames, l'interlocutor haurà d'ajudar amb estratègies d'interacció adequades. Aquesta versió de l'vocabulari CACE, s'ha confeccionat a partir de la plantilla per a Word creada per Pilar Borràs (CREDA Tarragona) Per a qualsevol dubte o per ampliar la informació amb la UTAC, a través de les vies que trobessin en www.utac.cat.

Exemple genèric de llibre de comunicació amb vocabulari CACE