RatelFactory
Lancement de Ratelfactory
🌟 Optimisez vos prises en charge orthophoniques GRATUITEMENT pendant tout le mois de décembre ! 🚀

Exemple genèric de llibre de comunicació amb vocabulari CACE

TitreExemple genèric de llibre de comunicació amb vocabulari CACE
DescriptionAdaptacions dell exemple de llibre de comunicació amb vocabulari CACE (http://www.utac.cat/descarregues/cace-utac) elaborat per la Unitat de Tècniques augmentatives de Communicació - UTAC. L'objectiu d'aquest exemple és ajudar a construir llibres de comunicació personalitzats, de manera que es pot modificar tot el que sigui necessari per adequar-lo a les aficions i necessitats comunicatives de cada persona, canviant el que calgui, eliminant i afegint el vocabulari adequat. Hem d'adequar tant el contingut com la forma, depenent de cada persona. Per exemple, les dimensions de les fulles poden variar de mitjana fulla, quartilla o foli. Hi ha espais dedicats a incloure fotografies de les persones properes. El llibre de comunicació resultant pot ser una eina útil per ajudar a evocar les paraules i facilitar la comunicació oral i / o amb l'ajuda de pictogrames, l'interlocutor haurà d'ajudar amb estratègies d'interacció adequades. Aquesta versió de l'vocabulari CACE, s'ha confeccionat a partir de la plantilla per a Word creada per Pilar Borràs (CREDA Tarragona) Per a qualsevol dubte o per ampliar la informació amb la UTAC, a través de les vies que trobessin en www.utac.cat.

Pictofacile a besoin de vous !

Nous souhaitons maintenir cet outil accessible et gratuit pour tous ceux qui en ont besoin, sans exception.
Mais pour y parvenir, nous avons besoin de votre soutien financier pour continuer à rendre ce site accessible à tous.
En donnant à Pictofacile, vous soutenez une cause importante qui permettra aux personnes ayant des difficultés de communication de mieux s'exprimer et de vivre leur vie de manière plus indépendante et épanouissante. Votre contribution aidera également à élargir l'accès à cet outil à toutes les personnes, indépendamment de leur niveau de revenu.
Ensemble, nous pouvons faire une différence !
Soutenez-nous sur:
Suivez-nous sur: