TEACCH-materiaal - Vragen beantwoorden

Manipulatief materiaal om aan de vragen te werken: wie?, Wat?, Waar? en wanneer?