Situaties en emoties begrijpen - Wie, hoe en waarom

Werkbladen om het inzicht te verbeteren in bepaalde situaties en de emoties als gevolg van die situatie. Er worden verschillende situaties afgebeeld, met daaronder 3 te beantwoorden vragen: wie, hoe en waarom. Er staan telkens 3 antwoordsuggesties bij afgebeeld. Met dit materiaal kan gewerkt worden op woordenschat, morfologie, zinsbouw en taaldenken.

Situaties en emoties begrijpen - Wie, hoe en waarom