Recht op communicatie - Communication Bill of Rights

Aanpassing met ARASAAC-pictogrammen van het document "Communication Bill of Rights", opgesteld door het Nationaal Paritair Comité voor de communicatieve behoeften van personen met een ernstige handicap (1992). "Communication Bill of Rights" omvat de "basisrechten van alle mensen met een handicap, van welke aard of ernst dan ook, om de voorwaarden van hun bestaan ​​uit te drukken door middel van communicatie." Deze brief claimt het recht van alle mensen om te communiceren en dankzij verschillende medewerkers van het portaal hebben we het in verschillende talen vertaald. Als u het naar het uwe wilt vertalen, geven we u het originele document en delen het met iedereen.

Recht op communicatie - Communication Bill of Rights