PAÍS DE XAUXA - CANÇONS

TitrePAÍS DE XAUXA - CANÇONS
DescriptionCançons del País de Xauxa adaptades amb pictogrames d’ARASAAC. És un material per augmentar la comunicació tant a alumnes amb trastorn d’espectre autista com infants de 3-6 anys. Alguns objectius per treballar amb aquests pictogrames: -Millorar la memòria verbal mitjançant el suport de la imatge. -Augmentar el vocabulari. -Incrementar el reconeixement dels sons i produccions gramaticals. -Iniciar-se en la lectura i escriptura. -Treballar l’educació musical a partir dels vídeos. -Bon recurs per potenciar l’aprenentatge, motivació i comunicació. Cada cançó es pot imprimir. Hi han 18 cançons penjades a la web. (s’aniran elaborant més adaptacions de les cançons del repertori de País de Xauxa https://www.paisdexauxa.com/. 01. LES FLORETES / 02. EL GRILL GALDRIC / 03. ELS INSTRUMENTS / 04. LA PETITA ARANYA / 05. ELS TRANSPORTS / 06. LES MANS / 07. UN ESPANTAOCELLS / 08. EL TREN / 09. LA MARIETA ENRIQUETA / 10.UN CAVALLET DE CARTRÓ / 11. UN PEIXET / 12. UN CENTPEUS / 13. LA GEGANTA MARCEL·LINA / 14. EL VAIXELL DE PAPER / 15. LA GRANOTA BERNADETA / 16. JOC PER MOURE EL COS / 17. BON DIA AL DEMATÍ / 18. TORREM CASTANYES / 19. CANÇÓ DE TARDOR / 20. ELS DRETS DELS INFANTS / 21. LA LLUM DEL FANALET / 22. QUAN ARRIBA NADAL / 23.EL NINOT DE NEU / 24. EL CARNESTOLTES / 25. FOCS ARTIFICIALS / 26. LA CABRETA TOSSUDA / 28. LA PARADETA / 29. ELS OCELLS M'AGRADEN / 30. HOLA AMICS / 31. UNA CACA TINC AL CAP / 32. ELS ELEFANTS / 33. BERNADETA / 34. ELS OFICIS /35. QUAN EL SOL ES PON / 36. ELS COLOR / 37. QUAN EL SOL ES PON / 38. ELS OFICIS / 39. LA MASCOTA / 40. LES FIGURES DEL PESSEBRE / 41. EL CAGANER / 42. LA GRANJA D'EN JEPET / 43. CANÇÓ DE BRESSOL / 44. ELS POLLETS / 45. EN JEPET I EL NAP GEGANT

Pictofacile a besoin de vous !

Nous souhaitons maintenir cet outil accessible et gratuit pour tous ceux qui en ont besoin, sans exception.
Mais pour y parvenir, nous avons besoin de votre soutien financier pour continuer à rendre ce site accessible à tous.
En donnant à Pictofacile, vous soutenez une cause importante qui permettra aux personnes ayant des difficultés de communication de mieux s'exprimer et de vivre leur vie de manière plus indépendante et épanouissante. Votre contribution aidera également à élargir l'accès à cet outil à toutes les personnes, indépendamment de leur niveau de revenu.
Ensemble, nous pouvons faire une différence !